Ergebnisse

Datum Ergebnis Beschreibung Location
02.10.2023 45:87 SL MU19 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
01.10.2023 73:67 BBU Salzburg vs 2. Bundesliga Sporthalle Alpenstraße
01.10.2023 96:68 Union Deutsch Wagram Alligators vs Landesliga BORG Deutsch Wagram
26.09.2023 2. Bundesliga vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
23.09.2023 57:63 Vienna United vs 2. Bundesliga Posthalle Wien
23.09.2023 80:56 SL MU19 vs Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
16.09.2023 86:61 Union Alligators Deutsch Wagram vs 2. Bundesliga BORG Deutsch Wagram
21.05.2023 33:53 Traiskirchen Lions vs WU14 Sporthalle Mistelbach
21.05.2023 55:60 MU16 2022/23 vs Basket Dukes Klosterneuburg Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
21.05.2023 21:30 WU10 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
21.05.2023 57:47 SKN St Pölten vs MU16 2022/23 Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
21.05.2023 39:7 WU10 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
21.05.2023 42:40 WU14 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
20.05.2023 50:71 WU16 vs UBBC Herzogenburg Sporthalle Mistelbach
18.05.2023 70:42 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU19 Lions Dome Traiskirchen
18.05.2023 62:67 UBSC-DBBC Graz vs Unionhalle Graz B
18.05.2023 52:37 Traiskirchen Lions vs MU19 Lions Dome Traiskirchen
18.05.2023 54:33 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Lions Dome Traiskirchen
14.05.2023 66:75 Traiskirchen Lions vs MU19 Lions Dome Traiskirchen
13.05.2023 44:51 Union Alligators Deutsch Wagram vs MU19 BORG Deutsch Wagram
13.05.2023 60:57 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
13.05.2023 82:29 Traiskirchen Lions vs MU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
13.05.2023 40:68 WU14 vs UBBC Herzogenburg Sporthalle Mistelbach
12.05.2023 88:38 MU16 2022/23 vs UBV Basketdragons Mödling Sporthalle Mistelbach
07.05.2023 76:66 MU16 2022/23 vs BBU Salzburg Sporthalle Mistelbach
07.05.2023 34:14 WU10 vs Traiskirchen Lions BORG Deutsch Wagram
07.05.2023 14:37 BK Wr. Neustadt vs WU10 BORG Deutsch Wagram
03.05.2023 33:61 WU16 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
01.05.2023 39:88 UBV Basketdragons Mödling vs SPH Kielmannseggasse Mödling
30.04.2023 44:29 2. Klasse vs HL Heats Sporthalle Mistelbach
30.04.2023 30:39 HL Heats vs Blue Devils Stockcity Sporthalle Mistelbach
30.04.2023 24:37 Blue Devils Stockcity vs 2. Klasse Sporthalle Mistelbach
30.04.2023 52:21 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU10 Sporthalle Mistelbach
30.04.2023 66:42 Baden Black Jacks vs WU14 Baden
30.04.2023 28:32 MU10 vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
29.04.2023 79:77 Haustechnik Güssing Blackbirds vs 2. Bundesliga AktivPark Güssing
29.04.2023 66:36 Blue Devils Stockcity vs WU14 Sporthalle Mistelbach
29.04.2023 71:70 MU14 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
26.04.2023 48:65 Union Deutsch Wagram Alligators vs WU16 BORG Deutsch Wagram
23.04.2023 34:29 2. Klasse vs HL Heats Sportzentrum Alte Au, Stockerau
23.04.2023 30:36 Blue Devils Stockcity vs 2. Klasse Sportzentrum Alte Au, Stockerau
23.04.2023 24:54 MU10 vs Basket Dukes Klosterneuburg FZZ Happyland Klosterneuburg
23.04.2023 91:80 MU14 vs UBBC Gmünd Sporthalle Mistelbach
22.04.2023 60:71 2. Bundesliga vs Haustechnik Güssing Blackbirds Sporthalle Mistelbach
22.04.2023 74:81 KOŠ Celovec vs MU16 2022/23 Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
22.04.2023 20:0 VKL Vikings/Swans vs WU16 SPH Schörfling
22.04.2023 40:73 WU14 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
22.04.2023 34:21 Traiskirchen Lions vs MU10 FZZ Happyland Klosterneuburg
16.04.2023 60:34 Traiskirchen Lions vs WU14 Lions Dome Traiskirchen
16.04.2023 35:18 Union Alligators Deutsch Wagram vs WU10 HTL Wr. Neustadt
16.04.2023 96:61 UKJ Bruck/Leitha vs MU14 Volksschule Bruck/Leitha
16.04.2023 24:36 MU10 vs UKJ Bruck/Leitha Lions Dome Traiskirchen
16.04.2023 32:33 WU10 vs Traiskirchen Lions HTL Wr. Neustadt
16.04.2023 39:26 Traiskirchen Lions vs MU10 Lions Dome Traiskirchen
15.04.2023 58:40 WU16 vs Vienna D.C. Timberwolves Sporthalle Mistelbach
15.04.2023 71:74 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
14.04.2023 81:64 2. Bundesliga vs Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
08.04.2023 67:69 Mattersburg Rocks vs 2. Bundesliga Sporthalle Mattersburg
02.04.2023 47:99 BK Wr. Neustadt vs MU14 HTL Wr. Neustadt
01.04.2023 91:95 2. Bundesliga vs Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
26.03.2023 44:48 2. Klasse vs Blue Devils Stockcity Sportzentrum Alte Au, Stockerau
26.03.2023 55:54 2. Klasse vs HL Heats Sportzentrum Alte Au, Stockerau
26.03.2023 87:83 BBC Nord vs MU16 2022/23 Allsportzentrum Eisenstadt
25.03.2023 71:70 2. Bundesliga vs Wörthersee Piraten Sporthalle Mistelbach
25.03.2023 11:75 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
25.03.2023 33:34 Basket Dukes Klosterneuburg vs WU12 Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
25.03.2023 21:49 MU12 vs Union Alligators Deutsch Wagram Gmünd
25.03.2023 86:41 UBV Basketdragons Mödling vs MU14 SPH Kielmannseggasse Mödling
25.03.2023 51:47 UBBC Gmünd vs MU12 Gmünd
19.03.2023 49:73 WU16 vs UBI Graz Sporthalle Mistelbach
18.03.2023 122:33 MU16 2022/23 vs Raiffeisen Dornbirn Lions Sporthalle Mistelbach
18.03.2023 87:78 Wörthersee Piraten vs 2. Bundesliga Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
18.03.2023 79:62 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU19 FZZ Happyland Klosterneuburg
12.03.2023 43:20 MU12 vs BK Wr. Neustadt FZZ Happyland Klosterneuburg
12.03.2023 66:32 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
12.03.2023 15:73 WU12 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Baden
12.03.2023 60:17 Basket Dukes Klosterneuburg vs WU12 Sporthalle Baden
12.03.2023 70:92 MU14 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
11.03.2023 110:13 MU19 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
11.03.2023 91:81 2. Bundesliga vs Wörthersee Piraten Sporthalle Mistelbach
11.03.2023 59:57 UBI Graz vs WU16 Unionhalle Graz B
05.03.2023 77:66 BBU Salzburg vs Sporthalle Alpenstraße
05.03.2023 12:42 WU10 vs BK Wr. Neustadt BORG Deutsch Wagram
05.03.2023 26:17 Traiskirchen Lions vs WU10 BORG Deutsch Wagram
04.03.2023 85:90 Landesliga vs BBC Tulln Sporthalle Mistelbach
04.03.2023 112:88 2. Bundesliga vs Upper Austrian Ballers Sporthalle Mistelbach
04.03.2023 0:20 WU14 vs BBC Tulln Sporthalle Mistelbach
04.03.2023 111:41 Traiskirchen Lions vs MU14 Lions Dome Traiskirchen
04.03.2023 94:54 WU16 vs Basket Flames Sporthalle Mistelbach
26.02.2023 44:67 SKN St Pölten vs MU12 Sporthalle Mistelbach
26.02.2023 110:115 Dornbirn Lions vs 2. Bundesliga Messeballsporthalle Dornbirn
26.02.2023 45:29 MU12 vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
26.02.2023 75:10 Traiskirchen Lions vs WU12 Sporthalle Mistelbach
26.02.2023 74:53 Basket Dukes Klosterneuburg vs WU16 FZZ Happyland Klosterneuburg
26.02.2023 36:34 WU12 vs WU12 Sporthalle Mistelbach
25.02.2023 83:92 BBU Salzburg vs 2. Bundesliga Sporthalle Alpenstraße
25.02.2023 95:75 BK Wr. Neustadt vs Landesliga HTL Wr. Neustadt
25.02.2023 78:81 MU16 2022/23 vs LZ Salzkammergut Sporthalle Mistelbach
25.02.2023 29:21 BBC Tulln vs MU10 Sporthalle Mistelbach
25.02.2023 23:32 MU10 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
19.02.2023 51:43 Traiskirchen Lions vs MU12 Sporthalle Mistelbach
19.02.2023 67:91 Basket Flames vs 2. Bundesliga Stadthalle Wien
19.02.2023 27:87 Baden Black Jacks vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
19.02.2023 55:28 MU12 vs Baden Black Jacks Sporthalle Mistelbach
19.02.2023 126:35 MU16 2022/23 vs Fürstenfeld Panthers Sporthalle Mistelbach
19.02.2023 11:51 WU10 vs Baden Black Jacks Baden
19.02.2023 46:19 Traiskirchen Lions vs WU10 Baden
19.02.2023 16:100 MU14 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
18.02.2023 88:43 Amstetten Falcons vs Landesliga Johann Pölz Halle, 3300 Amstetten
18.02.2023 83:47 Basket Dukes Klosterneuburg vs WU14 FZZ Happyland Klosterneuburg
18.02.2023 6:43 MU10 vs Traiskirchen Lions FZZ Happyland Klosterneuburg
18.02.2023 52:21 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU10 FZZ Happyland Klosterneuburg
11.02.2023 97:69 2. Bundesliga vs Vienna United Sporthalle Mistelbach
05.02.2023 84:82 Future Team Steiermark vs 2. Bundesliga Raiffeisen Sportpark Graz
04.02.2023 61:74 Bulls Kapfenberg vs MU16 2022/23 Sporthalle Walfersam
03.02.2023 59:71 MU19 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
29.01.2023 20:0 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Lions Dome Traiskirchen
29.01.2023 31:41 UBBC Herzogenburg vs WU12 Lions Dome Traiskirchen
28.01.2023 80:38 MU19 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
28.01.2023 83:55 2. Bundesliga vs Union Deutsch Wagram Alligators Sporthalle Mistelbach
28.01.2023 47:61 Basket Flames vs WU16 Stadthalle Wien
22.01.2023 28:42 MU10 vs BBC Tulln NNöMS1/MMS Tulln
22.01.2023 34:16 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU10 NNöMS1/MMS Tulln
22.01.2023 73:82 MU14 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
21.01.2023 69:72 2. Bundesliga vs Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
21.01.2023 82:60 ATSE Graz vs MU16 2022/23 SPH Gratkorn
15.01.2023 0:0 Basket Flames vs MU16 2022/23 Sporthalle Mollardgasse, Wien VI
14.01.2023 0:0 WU14 vs Vienna D.C. Timberwolves Sporthalle Kagran
14.01.2023 21:52 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg FZZ Happyland Klosterneuburg
14.01.2023 69:82 UBV Basketdragons Mödling vs MU14 EMS Mödling
14.01.2023 77:11 Traiskirchen Lions vs WU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
07.01.2023 97:90 Haustechnik Güssing Blackbirds vs 2. Bundesliga AktivPark Güssing
17.12.2022 89:85 2. Bundesliga vs Raiders Tirol Sporthalle Mistelbach
17.12.2022 26:91 BBC Tulln vs MU19 Josef-Welser-Sporthalle, Tulln
15.12.2022 94:54 Traiskirchen Lions vs Landesliga Lions Dome Traiskirchen
11.12.2022 59:87 Landesliga vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
10.12.2022 66:83 Wörthersee Piraten vs 2. Bundesliga Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
10.12.2022 56:59 MU19 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
10.12.2022 105:78 MU16 2022/23 vs BBC Nord Sporthalle Mistelbach
10.12.2022 74:65 MU14 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
04.12.2022 69:51 BBC Tulln vs Landesliga Josef-Welser-Sporthalle, Tulln
04.12.2022 80:40 MU14 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
03.12.2022 44:68 2. Klasse vs UBV Basketdragons Mödling Karl Stingl VS Mödling
03.12.2022 89:74 2. Bundesliga vs Basket Flames Sporthalle Mistelbach
03.12.2022 68:42 BK Wr. Neustadt vs 2. Klasse Karl Stingl VS Mödling
03.12.2022 26:109 LZ Vorarlberg vs MU16 2022/23 Dornbirn
27.11.2022 26:45 WU14 vs Vienna D.C. Timberwolves Sporthalle Kagran
27.11.2022 41:14 WU14 vs WAT 3 Capricorns Sporthalle Kagran
27.11.2022 60:77 WU16 vs DBB UNIQA LZ OÖ Sporthalle Mistelbach
27.11.2022 28:17 UKJ Bruck/Leitha vs MU10 Sporthalle Mistelbach
27.11.2022 47:20 Traiskirchen Lions vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
27.11.2022 84:41 Traiskirchen Lions vs MU14 Lions Dome Traiskirchen
27.11.2022 10:54 MU10 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
26.11.2022 16:100 BK Wr. Neustadt vs MU19 HTL Wr. Neustadt
26.11.2022 40:49 BK Wr. Neustadt vs MU12 Sporthalle Mistelbach
26.11.2022 55:29 UKJ Bruck/Leitha vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
26.11.2022 48:74 Swarco Raiders Tirol vs MU16 2022/23 Innsbruck, SIEBERERSCHULE
26.11.2022 46:51 MU12 vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
20.11.2022 66:59 Vienna D.C. Timberwolves vs WU16 Sporthalle Pastorstraße
20.11.2022 70:80 Landesliga vs Amstetten Falcons Sporthalle Mistelbach
20.11.2022 71:66 MU16 2022/23 vs BBU Salzburg Sporthalle Mistelbach
19.11.2022 104:61 2. Bundesliga vs Future Team Steiermark Sporthalle Mistelbach
19.11.2022 40:47 MU12 vs BK Wr. Neustadt HTL Wr. Neustadt
19.11.2022 11:51 WU12 vs MU12 HTL Wr. Neustadt
19.11.2022 63:15 BK Wr. Neustadt vs WU12 HTL Wr. Neustadt
19.11.2022 24:31 WU10 vs Traiskirchen Lions HTL Wr. Neustadt
19.11.2022 27:13 Union Alligators Deutsch Wagram vs WU10 HTL Wr. Neustadt
19.11.2022 75:51 MU14 vs UBV Basketdragons Mödling Sporthalle Mistelbach
13.11.2022 67:41 BK Wr. Neustadt vs 2. Klasse Sporthalle Mistelbach
13.11.2022 53:32 UBV Basketdragons Mödling vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
13.11.2022 26:62 2. Klasse vs UBV Basketdragons Mödling Sporthalle Mistelbach
13.11.2022 72:70 SKN St Pölten vs MU14 Sport.Zentrum NÖ, St. Pölten
13.11.2022 42:119 WU16 vs BBC Wolfsberg Sporthalle Mistelbach
12.11.2022 71:72 Mattersburg Rocks vs 2. Bundesliga Sporthalle Mattersburg
12.11.2022 110:49 Union Deutsch Wagram Alligators vs Landesliga BORG Deutsch Wagram
12.11.2022 15:35 MU12 vs WU12 Sporthalle Mistelbach
12.11.2022 57:32 UKJ Bruck/Leitha vs WU12 Sporthalle Mistelbach
12.11.2022 38:51 MU12 vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
12.11.2022 15:35 MU12 vs WU12 Sporthalle Mistelbach
06.11.2022 12:69 WU12 vs UKJ Bruck/Leitha Volksschule Bruck/Leitha
06.11.2022 19:60 MU10 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Baden
06.11.2022 51:17 BK Wr. Neustadt vs WU12 Volksschule Bruck/Leitha
06.11.2022 60:17 Baden Black Jacks vs MU10 Sporthalle Baden
05.11.2022 80:90 Landesliga vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
05.11.2022 58:66 2. Bundesliga vs Haustechnik Güssing Blackbirds Sporthalle Mistelbach
05.11.2022 88:40 MU16 2022/23 vs Bulls Kapfenberg Sporthalle Mistelbach
05.11.2022 49:46 WU16 vs UBSC-DBBC Graz Sporthalle Mistelbach
29.10.2022 87:96 KOŠ Celovec vs 2. Bundesliga Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
26.10.2022 72:76 Landesliga vs Union Deutsch Wagram Alligators Sporthalle Mistelbach
26.10.2022 82:66 MU16 2022/23 vs ATSE Graz Sporthalle Mistelbach
23.10.2022 57:79 Vienna United vs 2. Bundesliga Posthalle Wien
23.10.2022 116:66 UBBC Gmünd vs Landesliga Hauptschule 1 Gmünd
22.10.2022 99:11 MU19 vs BBC Tulln Sporthalle Mistelbach
22.10.2022 35:65 2. Klasse vs UBV Basketdragons Mödling HTL Wr. Neustadt
22.10.2022 68:43 BK Wr. Neustadt vs 2. Klasse HTL Wr. Neustadt
16.10.2022 80:59 Vienna United vs WU16 Posthalle Wien
15.10.2022 109:83 2. Bundesliga vs Kufstein Towers Sporthalle Mistelbach
15.10.2022 17:42 WU10 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Baden
15.10.2022 54:6 Traiskirchen Lions vs WU10 Sporthalle Baden
09.10.2022 91:63 Baden Black Jacks vs Landesliga Baden
08.10.2022 71:75 Union Deutsch Wagram Alligators vs 2. Bundesliga BORG Deutsch Wagram
08.10.2022 79:38 MU16 2022/23 vs Basket Flames Sporthalle Mistelbach
02.10.2022 76:73 Union Deutsch Wagram Alligators vs 2. Bundesliga BORG Deutsch Wagram
02.10.2022 82:46 Landesliga vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
02.10.2022 50:39 WU14 vs Vienna D.C. Timberwolves Sporthalle Mistelbach
01.10.2022 30:112 Fürstenfeld Panthers vs AktivPark Güssing
24.09.2022 89:82 2. Bundesliga vs Raiffeisen Dornbirn Lions Sporthalle Mistelbach
17.09.2022 46:111 Vienna D.C. Timberwolves vs 2. Bundesliga Wolves Dome, Wien XXII
13.09.2022 69:90 2. Bundesliga vs Basketbal Svitavy Sporthalle Mistelbach
10.09.2022 64:84 2. Bundesliga vs Union Deutsch Wagram Alligators Sporthalle Mistelbach
12.06.2022 74:72 UKJ Bruck/Leitha vs Landesliga Volksschule Bruck/Leitha
22.05.2022 69:64 Landesliga vs UBBC Herzogenburg Sporthalle Mistelbach
22.05.2022 14:46 WU12 vs Traiskirchen Lions Lions Dome Traiskirchen
22.05.2022 56:7 WU10 vs Union Deutsch Wagram Alligators Lions Dome Traiskirchen
22.05.2022 25:12 Basket Dukes Klosterneuburg vs WU12 Lions Dome Traiskirchen
22.05.2022 37:24 Traiskirchen Lions vs WU10 Lions Dome Traiskirchen
15.05.2022 61:85 vs BC GGMT Vienna Sporthalle Mistelbach
15.05.2022 50:56 WU16 vs UBBC Herzogenburg Sporthalle Mistelbach
14.05.2022 77:72 Landesliga vs UBV Basketdragons Mödling Sporthalle Mistelbach
14.05.2022 25:90 Traiskirchen Lions vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
14.05.2022 56:38 MU14 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
14.05.2022 36:42 Basket Dukes Klosterneuburg vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
14.05.2022 40:98 MU14 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
08.05.2022 21:31 WU10 vs BBC Tulln NNöMS1/MMS Tulln
08.05.2022 45:20 BK Wr. Neustadt vs WU10 NNöMS1/MMS Tulln
07.05.2022 72:67 Basket Flames vs Sporthalle Mollardgasse, Wien VI
07.05.2022 66:55 MU14 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
06.05.2022 50:54 Landesliga vs BBC Tulln Sporthalle Mistelbach
01.05.2022 55:72 vs BBU Salzburg Sporthalle Mistelbach
01.05.2022 17:73 MU12 vs Traiskirchen Lions Lions Dome Traiskirchen
01.05.2022 16:50 MU10 vs Union Deutsch Wagram Alligators Sport.Zentrum NÖ, St. Pölten
01.05.2022 51:27 UBC St. Pölten vs MU12 Lions Dome Traiskirchen
01.05.2022 43:17 UBC St. Pölten vs MU10 Sport.Zentrum NÖ, St. Pölten
30.04.2022 66:80 Union Deutsch Wagram Alligators vs 2. Bundesliga BORG Deutsch Wagram
30.04.2022 79:49 UBBC Herzogenburg vs WU16 Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
30.04.2022 57:78 Union Alligators Deutsch Wagram vs MU14 Unionhalle Deutsch Wagram
24.04.2022 37:48 WU12 vs Baden Black Jacks Lions Dome Traiskirchen
24.04.2022 87:48 MU14 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
24.04.2022 71:56 KOŠ Celovec vs Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
24.04.2022 49:43 Traiskirchen Lions vs WU12 Lions Dome Traiskirchen
24.04.2022 43:68 WU14 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
23.04.2022 101:63 2. Bundesliga vs Future Team Steiermark Sporthalle Mistelbach
23.04.2022 50:67 vs KOŠ Celovec Sporthalle Mistelbach
23.04.2022 50:29 Mattersburg Rocks vs WU16 Sporthalle Mistelbach
23.04.2022 46:40 Union Alligators Deutsch Wagram vs Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
23.04.2022 34:54 MU12 vs Union Alligators Deutsch Wagram FZZ Happyland Klosterneuburg
23.04.2022 39:41 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
23.04.2022 37:44 WU16 vs Union Alligators Deutsch Wagram Sporthalle Mistelbach
16.04.2022 84:64 2. Bundesliga vs Wörthersee Piraten Sporthalle Mistelbach
10.04.2022 82:60 Traiskirchen Lions vs Landesliga Lions Dome Traiskirchen
09.04.2022 110:70 2. Bundesliga vs Pirlo Kufstein Towers Sporthalle Mistelbach
09.04.2022 72:83 Landesliga vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
09.04.2022 61:45 Mattersburg Rocks vs WU16 Sporthalle Mattersburg
09.04.2022 77:53 SKN St Pölten vs MU14 Sport.Zentrum NÖ, St. Pölten
05.04.2022 32:93 Bulls Kapfenberg vs Sporthalle Mistelbach
03.04.2022 102:49 vs Fürstenfeld Panthers Sporthalle Mistelbach
03.04.2022 41:82 UBV Basketdragons Mödling vs MU14 Karl Stingl VS Mödling
03.04.2022 41:73 WU14 vs Basket Flames Sporthalle Mistelbach
02.04.2022 33:22 Traiskirchen Lions vs MU10 Lions Dome Traiskirchen
02.04.2022 42:38 MU12 vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
02.04.2022 18:44 WU10 vs Baden Black Jacks Sporthalle Mistelbach
01.04.2022 54:94 Basket Flames vs 2. Bundesliga Stadthalle B, Wien
27.03.2022 100:52 Baden Black Jacks vs Landesliga Sporthalle Baden
27.03.2022 69:31 UKJ Bruck/Leitha vs WU12 Sporthalle Mistelbach
27.03.2022 22:78 Basket Dukes Klosterneuburg vs UKJ Bruck/Leitha Sporthalle Mistelbach
27.03.2022 31:30 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
27.03.2022 57:51 Union Döbling Basketball vs Wien
26.03.2022 90:81 Pirlo Kufstein Towers vs 2. Bundesliga Kufstein Arena
26.03.2022 50:84 Baden Black Jacks vs MU14 Sporthalle Baden
26.03.2022 23:17 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU10 Sporthalle Mistelbach
26.03.2022 49:14 Traiskirchen Lions vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
26.03.2022 12:50 MU10 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
25.03.2022 73:77 Raiffeisen Dornbirn Lions vs 2. Bundesliga Messeballsporthalle Dornbirn
20.03.2022 42:59 WU14 vs WAT 3 Capricorns Sporthalle Mistelbach
19.03.2022 73:83 2. Bundesliga vs Raiffeisen Mattersburg Rocks Sporthalle Mistelbach
17.03.2022 66:91 Basket Flames vs 2. Bundesliga Sporthalle Mollardgasse, Wien VI
13.03.2022 68:47 MU14 vs UBV Basketdragons Mödling Sporthalle Mistelbach
13.03.2022 76:70 Landesliga vs BK Wr. Neustadt Sporthalle Mistelbach
13.03.2022 47:22 Basket Dukes Klosterneuburg vs MU12 FZZ Happyland Klosterneuburg
12.03.2022 73:109 2. Bundesliga vs Lopoca Panthers Fürstenfeld Sporthalle Mistelbach
12.03.2022 55:82 ATSE Graz vs Sporthalle Gratkorn
06.03.2022 35:28 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
05.03.2022 57:53 Basket Swans Gmunden vs Volksbank Arena Gmunden
05.03.2022 25:57 WU10 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
04.03.2022 2. Bundesliga vs Upper Austrian Ballers Sporthalle Mistelbach
27.02.2022 125:59 Traiskirchen Lions vs Landesliga Lions Dome Traiskirchen
27.02.2022 37:84 MU12 vs Traiskirchen Lions Sporthalle Mistelbach
26.02.2022 86:42 2. Bundesliga vs Future Team Steiermark Sporthalle Mistelbach
26.02.2022 26:34 MU10 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
26.02.2022 71:23 Union Alligators Deutsch Wagram vs WU10 Unionhalle Deutsch Wagram
20.02.2022 82:54 Lopoca Panthers Fürstenfeld vs 2. Bundesliga Stadthalle Fürstenfeld
20.02.2022 59:26 Traiskirchen Lions vs MU10 Lions Dome Traiskirchen
19.02.2022 80:89 BBC Tulln vs Landesliga NNöMS1/MMS Tulln
12.02.2022 37:43 Pirlo Kufstein Towers vs Kufstein Arena
06.02.2022 87:69 vs Basket Swans Gmunden Sporthalle Mistelbach
30.01.2022 44:71 MU12 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
30.01.2022 19:39 MU10 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach
30.01.2022 59:47 MU14 vs Baden Black Jacks Sporthalle Mistelbach
23.01.2022 77:50 vs BBC Nord Sporthalle Mistelbach
22.01.2022 82:91 Landesliga vs UBBC Gmünd Sporthalle Mistelbach
15.01.2022 51:65 Team Kärnten vs SPH Feldkirchen
08.01.2022 69:64 2. Bundesliga vs Swarco Raiders Tirol Sporthalle Mistelbach
06.01.2022 83:71 2. Bundesliga vs Union Deutsch Wagram Alligators Sporthalle Mistelbach
18.12.2021 64:74 2. Bundesliga vs Haustechnik Güssing Blackbirds Sporthalle Mistelbach
12.12.2021 60:33 vs Union Döbling Basketball Sporthalle Mistelbach
11.12.2021 73:74 Raiffeisen Mattersburg Rocks vs 2. Bundesliga Sporthalle Mattersburg
04.12.2021 71:68 COLDAMARIS BBC Nord Dragonz vs 2. Bundesliga Allsportzentrum Eisenstadt
27.11.2021 74:77 Union Deutsch Wagram Alligators vs 2. Bundesliga BORG Deutsch Wagram
27.11.2021 74:36 vs Bulls Kapfenberg Sporthalle Mistelbach
21.11.2021 53:38 vs ATSE Graz Sporthalle Mistelbach
20.11.2021 77:69 Wörthersee Piraten vs 2. Bundesliga Sporthalle St. Peter, Klagenfurt
14.11.2021 27:33 Traiskirchen Lions vs WU12 Lions Dome Traiskirchen
13.11.2021 70:62 UBV Basketdragons Mödling vs Landesliga Karl Stingl VS Mödling
13.11.2021 34:24 UKJ Bruck/Leitha vs WU10 Gymnasium Bruck/Leitha
13.11.2021 96:43 vs Pirlo Kufstein Towers Sporthalle Mistelbach
06.11.2021 86:56 2. Bundesliga vs BBU Salzburg Sporthalle Mistelbach
06.11.2021 36:39 WAT 3 Capricorns vs WU14 Stadthalle A, Wien
06.11.2021 36:29 WU12 vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
31.10.2021 49:70 Future Team Steiermark vs 2. Bundesliga Sporthalle Walfersam
26.10.2021 47:64 2. Bundesliga vs COLDAMARIS BBC Nord Dragonz Sporthalle Mistelbach
17.10.2021 44:68 Landesliga vs Basket Dukes Klosterneuburg Sporthalle Mistelbach
17.10.2021 38:84 BBC Nord vs Allsportzentrum Eisenstadt
16.10.2021 78:68 Haustechnik Güssing Blackbirds vs 2. Bundesliga AktivPark Güssing
10.10.2021 60:52 vs Team Kärnten Sporthalle Mistelbach
09.10.2021 73:69 UBBC Herzogenburg vs Landesliga Anton Rupp Freizeitzentrum Herzogenburg
09.10.2021 77:69 2. Bundesliga vs KOŠ Celovec Sporthalle Mistelbach
03.10.2021 50:66 Landesliga vs Union Deutsch Wagram Alligators Sporthalle Mistelbach
03.10.2021 46:107 Fürstenfeld Panthers vs
02.10.2021 63:68 2. Bundesliga vs KOŠ Celovec Sporthalle Mistelbach
09.01.2021 vs SKN St Pölten Sporthalle Mistelbach

Sponsoren

 • café altes depot
 • 1Auto
 • stu-tech
 • Landschaftsapotheke Hauptplatz Mistelbach
 • NIRU Austria
 • Expert kraus
 • Fleischerei Hiess
 • Glas Frank GmbH
 • Weingut Waberer
 • Autopartner Karl
 • PRODAKT KG
 • sportlandNö
 • A.S.A Abfall Service AG
 • Polke
 • Hollausmeisterestrich
 • Faber Kleinbaustellen
 • Sportunion Niederösterreich
 • Fahrschule Rapid
 • Riedeldruck
 • Allianz Agentur Eduard Nagl
 • Griechische Taverne Gyros
 • erste
 • mrssporty.at/club/mistelbach/
 • werbetechnik hugl
 • autoREISS
 • YOU WILL LIKE IT LIVING
 • Opel Mayer
 • Schmidhuber EDV Software
 • Gasthaus zum Schilling Wirt
 • Niederösterreichische Versicherung
 • WeiSwo Automobilwerkstatt
 • taxi schiefer
 • g.wolf
 • Remax best Mistelbach
 • EVN
 • Malerei Christoph Bacher
 • Bauwelt Koch
 • aust bau
 • Poyss
 • Getränkeservice Pochop